Obhajoba Dr. Murraye požaduje shlédnutí oznámení This is it

Los Angeles (CNN)21.9.2011 - právníci zastupující Dr. Conrada Murraye požadují, aby porota viděla video Michaela, kde oznamuje své turné "This Is It" v Londýně pár měsíců před svou smrtí.

Image and video hosting by TinyPic

Soudce Larry Seidlin/připad Anny Nicol/ v reportáží pohoří o tom, že Murray je v průšvihu:

Helčus