Update - právne spory

Niekoľko aktualizácií právnych sporov, ktoré majú prebiehajúce prípady:

MJ Estate od roku 2009 dokázala vyriešiť mnoho žalôb a sporov=žiadosti veriteľov o zaplatenie, z ktorých mnoho bolo neoprávnených...

Tu je prehľad najzaujímavejších:

- Michael Jackson Estate vs. Howard Mann:

Nič mimoriadne sa neudialo napriek zainteresovaniu súkromného detektíva, okrem toho, že MJ Estate žaluje Manna za neoprávnený predaj produktov s menom Michael Jackson ako obchodnej značky. Pojednávania sú priebežne naplánované na september.

- John Landis a Ola Ray vs. Michael Jackson Estate:

Proces v ich prípade žalôb voči MJ estate sa začne 24.10., a to v súvislosti s údajným nevyplatením ziskov a honoráru za videoklip Thriller, Landis ako 50% majiteľ práv na video, a Rayová údajne za nezaplatený honorár.

- Nederlander Presentations vs. Michael Jackson Estate:

Spol. Nederlander Presentations zažalovala MJ Estate za neuskutočnenie projektu muzikálu Thriller, pojednávanie bude v novembri.

- First Commemorative Inc. vs. Bravado International Group:

Žaloba spol. First Commemorative Inc., ktorá chcela predávať pamätnú mincu s vyobrazením Michaela, ale obchod zlyhal, údajne aj preto, že Bravado neurobila dostatočnú propagáciu a nedodržala údajne niektoré body zmluvy.

Dobrá správa je, že údajne sa obe strany dohodli, a prípad bude vyriešený mimosúdne. Pojednávanie bude 12.10.

MJ Publishing Trust and Bravado Merchandising Group ako jediné entity na predaj licencií pre produkty s logo a nemom Michael Jackson, vedú niekoľko súdnych sporov pre nelegálny predaj tretích strán, s ktorými nemajú žiadne obchodné zmluvy a ide tak o nelegálny predaj.