Bývalí právnici požadujú peniaze

350 tisíc dolárov požaduje právnická firma Rosenfeld, Meyer & Susman, ktorá krátko po Michaelovej smrti zastupovala Katherine Jackson, a od správcov pozostalosti ich požaduje ako (doteraz) nevyplatené náklady - od časti nákladov na usporiadanie pohrebu, cez poplatky za vypracovanie zmlúv na spravovanie majetku až po súkromné zmluvy.