Dnes prebehlo predbežné rokovanie ohľadne súdu s Murrayom

Sudca a právnici v prípade obžaloby osobného lekára Michaela, Dr. Conrada Murraya sa stretli dnes ráno na predbežnom rokovaní.

Image and video hosting by TinyPic

Rokovanie sa zameralo na dotazník, ktorý bol použitý pri výbere potenciálnych porotcov. Sudca Michael Pastor povedal, že dotazník o ktorom sa diskutovalo v správach médií cez víkend bol "starý".

Tiež bolo odhalené, že obžaloba má zoznam liekov, ktoré Murray predpísal aj iným pacientom, ako je Michael.

Obžaloba tiež požiadala, aby Murrayov tím obhajcov poskytol viac informácií o 103 potenciálnych svedkoch. Zatiaľ ešte totiž nedostali svedecké výpovede 76 kandidátov.

Murray dnešného sedenia nebol prítomný. Ďalšie predbežné rokovanie je naplánované na stredu.

Dokument pre výber porotcov má 30 strán a obsahuje 117 otázok, na ktorých sa zhodli obe strany pred pár mesiacmi. Dotazník obsahuje aj zoznam 136 potenciálnych svedkov, vrátane Michaelových rodičov, bratov a sestier a jeho troch detí. Obžaloba sa chystá ukázať ukážky z dokumentárneho filmu "This is it", lebo chce preukázať, že Michael bol v dobrom zdravotnom stave pár dní pred smrťou.

Napísala: Zuzcoj