Dr. Murray žiada súd o zrušenie obvinení proti nemu

Murray, v zastúpení svojich právnikov, žiada, aby súd zamietol obvinenia proti nemu, že mal z nedbanlivosti spôsobiť smrť Michaela.

Obrázek

Ako tvrdí, nenesie zodpovednosť za Michaelovu smrť on, ale sám Michael tým, že sa mal sám predávkovať, keď v jeho neprítomnosti si Michael tajne a bez vedomia lekára aplikoval dávky Propofolu, a tým si sám spôsobil smrteľnú intoxikáciu-predávkovanie.

Dr. Murray tiež tvrdí, že Michael mu zatajil jeho predošlé závislosti na liekoch, neoboznámil ho s predošlými záznamami od predošlých doktorov a ich predpisovania liekov.