Sudca zamietol žiadosť

A to žiadosť právnikov dr. Murraya, ktorí žiadajú, aby im Sony Pictures odovzdala kópie všetkých záznamov z príprav na koncerty This Is It.

Obrázek

Sudca Michael Pastor však zatiaľ odmietol vydať priame rozhodnutie a to odôvodnil, že nevie presne, prečo obhajoba žiada všetky materiály. Oni tvrdia, že chcú preštudovať video záznamy, na ktorých by mohli nájsť príznaky a dôkazy o chabom zdravotnom stave Michaela, aby potvrdili, že Michael bol na tom "zle" ešte predtým, ako sa o Michaela staral Murray.

Zástupcovia Sony tvrdia, že obhajoba doktora často radikálne mení svoje požiadavky, od jednotlivých záberov až po všetky záznamy, pretože sú zúfalí.

Sudca zároveň nechce, aby sa akékoľvek nevydané materiály dostali na internet a poškodili tak záujmy Sony a MJ Estate.

Obhajoba doktora tvrdí, že aj tak sa budú musieť niektoré záznamy prezentovať na súde, a tak sa dostanú na verejnosť, a určite nepôjde o všetkých 100 hodín záznamov.

Ďalšie pojednávanie bude 24.6., teda iba deň pred druhým výročím smrti Michaela....