Poisťovňa odmieta zaplatiť

Podľa nových súdnych dokumentov, poisťovňa Lloyd's of London odmieta vyplatiť poistku za neuskutočnené koncerty v Londýne, ktoré mali byť kryté poistkou.

Celkovo ide o 17,5 mil. dolárov, ktoré poisťovňa odmieta vyplatiť MJ Estate, na čo právnik pozostalosti Howard Weitzman povedal, že ide o typický príklad ako sa poisťovňa vyhovára, len aby neplatila.

Poisťovňa ale tvrdí, že spol. AEG Live ako organizátor koncertov a produkčná spol. Michaela neposkytli poisťovni pravdivé informácie o zdravotnom stave Michaela pri podpise poistnej zmluvy, neuviedli, že mal za posledné roky jeho života brať nejaké lieky a navštevovať lekárov, ktorí mu predpisovali lieky a liečivá a celkový skutočný zdravotný stav, napriek tomu, že sa mal Michael podrobiť podrobnej prehliadke, ktorá žiadne zdravotné problémy nepotvrdila.

Doteraz od roku 2009 (smrti Michaela) údajne poisťovňa nedostala relevantné informácie o zdravotnom stave Michaela ani zdravotnú dokumentáciu dr. Murraya.

Poisťovňa žiada súd o zrušenie poistky!

V dokumente/žalobe LINK sa uvádza:

- poistka sa vzťahuje na náhodné udalosti, chorobu a smrť.

- poistka si vyžadovala podrobnú prehliadku, a zástupca poisťovne sa mohol zúčastniť skúšok na koncerty.

- poisťovňa tvrdí, že toto nebolo uskutočnené podľa zmluvy a Michaelova smrť nebola náhodná udalosť, ani prirodzené úmrtie.

- poistenie nepokrýva nedostatočnú starostlivosť, skryté a predošlé zdravotné problémy a nepravdivé informácie o zdravotnom stave.

- poisťovňa tvrdí, že v zmluve je uvedené, že od roku 2005 Michael mal navštevovať iba dermatológa, a nebral žiadne lieky.

- AEG zatajovala niektoré informácie o stave Michaela

- AEG mala verejne prezentovať znenie poistky pre niektoré média napr. LA Times, čím porušila utajenosť.