Kathy Hilton o Michaelovi

Pre CNN, matka Paris Hilton, odpovedala na otázky moderátora o ich dlhoročnom kamarátskom vzťahu s Michaelom, poznali sa od detstva... Rozhovor je veľmi pozitívny, napr. hovorí o tom, ako oddaný bol Michael otcom, zdôraznila, že Michael nebol závislák..., ale pod pod stresom, asi pol roka býval 6 poschodí nad jej rodinou v New Yorku, a občas vzala Michaelove deti von, pričom videla, ako ich Michael osobne chystá-česal im aj vlasy... a často sa s nimi hral v hotelovej záhrade,

Dokonca povedala, že ako tínedžeri si dali (aj s Latoyou) sľub, že ten kto bude mať ako rodič dievča, dajú jej meno Paris, a tak majú obaja dcéry s menom Paris.

(anglický) Prepis ich rozhovoru v téme - LINK