Michael Jackson Estate vs. Melissa Johnson

Napriek tomu, že malo pred pár týždňami dôjsť k dohode a uzavretiu žaloby MJ Estate voči nadácii Heal The World, ktorú neoprávnene "prevádzkovala" Melissa Johnson, ukazuje sa, že jej právnik napadol podmienky dohody a neriadia sa jej ustanoveniami, čo spôsobuje, že sa možno znova podá protižaloba a otvorí prešetrovanie.

Právnik Johnsonovej poslal kópiu svoje námietky aj Howardovi Mannovi, ktorý spolupracuje s Katherine Jackson a bol jedným z odporcov proti MJ Estate, čo signalizuje, že v pozadí Mann opäť ťahá za nitky chaosu a manipuluje s výsledkami procesu, keďže MJ Estate súd vyhrali a získali plné právo na značku Heal The World, čo zmarilo komerčné snahy a zisky pre Manna.

Uvidíme ako sa to bude vyvíjať...