MJ Estate môže pokračovať v žalobe

Podľa sudcu Deana Pregersona, ktorý rozhoduje v prípade žaloby proti HOWARDOVI MANNOVI a jeho web stránky, na ktorej predáva predmety s použitím mena Michael Jackson, na ktoré nemá autorské práva - MichaelJacksonSecretVault.com, povolil MJ Estate, aby predložili dôkazy o tom, že sa má Mann obohacovať na úrok Michaelovho mena.