Oficiálne vyhlásenie MJ Estate k sporu o meno nadácie

MJ Estate vydali oficiálne vyhlásenie, v ktorom reagujú na nesprávne tvrdenie serveru TMZ, podľa ktorých sa mali MJ Estate a Melissa Johnson dohodnúť v spore o legálnosť používania názvu pre nadáciu HEAL THE WORLD, ktorú pred rokmi založil Michael.

MJ Estate preberá nadáciu Heal The World, avšak ako oprávnený subjekt, ktorý má výhradné právo na používanie názvu nadácie, a všetky predmety predávané cez túto nadáciu boli nelegálne predávané!

Melissa Johnson, a ani spoločnosti, ktoré má registrované, nebude môcť v budúcnosti používať tento názov ani Michaelovo meno na predaj predmetov.