Prípad Johnson: sudca zamietol dôkazy

Podľa aktuálnych informácií, sudca v prípade Melissi Johnson zamietol na návrh MJ Estate predloženie jej dôkazových predmetov .

Stalo sa to potom, ako právnici MJ Estate predložili svoje dôkazy aj so zoznamom svedkov mesiac pred procesom, avšak Johnsonová to neurobila, ani do posledného dňa, preto sudca zakázal akékoľvek dôkazy po tomto termíne.

Pokiaľ ide o falošné vyhlásenie Katherine Jackson, a niekoľko stranovom dokumente chýba piata strana a žiadne dôkazy o inom vyhlásení neboli predložené.

Výsledkom je, že Johnsonová nemôže v prípade predkladať akékoľvek svoje dôkazy...