Vyhlásenie MJ Estate + súhrn prípadu M. Johnsonovej

“We know that certain ludicrous statements were made recently that we won’t personally dignify with a response. We will continue to do our best to uphold and further the memory and legacy of Michael with the same passion that we have always held for him. We appreciate all of the support for Michael from his loyal and devoted fans.” – John Branca a John McClain, Co-Executors, The Estate of Michael Jackson

Obrázek

Ako reakciu na vyhlásenia pred súdom podpísané Katherine Jackson, správcovia pozostalosti Michaela Jacksona vydali prehlásenie, v ktorom vyjadrujú podporu v zachovaní odkazu Michaela Jacksona, a nechcú vyjadrovať svoje osobné postoje k absurdným obvineniam Katherine Jackson v súvislosti so žalobou voči Melisse Johnson, ktorá je žalovaná správcami Johnom Brancom a Johnom McClainom voči neoprávneném používaniu značky HEAL THE WORLD FOUNDATION pre svoju nadáciu s rovnakým názvom, a využitím Michaelovej podobizne=fotiek.

V súdom procese, o ktorom sudca rozhoduje už asi rok, za ostatný týdžeň vypovedalo niekoľko svedkov, medzi mi aj Katherine Jackson, ktorá v zastúpení svojho právnika obvinila Johna Brancu, že kradne peniaze z MJ Estate, a rovnako použila ako svoju obhajobu, že Michael jej v minulosti mal tvrdiť, že sa bojí Johna Brancu.

Rovnako tvrdí, že Branca nechce dať peniaze na charitu, ktoré by jej mali patriť podľa závetu Michaela (20% jeho majetku odkázal charite), pričom tvrdí, že by chcela dať peniaze práve Johnsonovej.

Katherine obviňuje MJ estate, že nemá žiaden vplyv na prerozdelenia peňazí.

Od Michaelovej smrti, MJ Estate dotovala Katherine Jackson a deti so sumou 9 mil. dolárov, a doteraz sa nerozhodli, ktorej nadácii, alebo nadáciám udelia peniaze podľa výšky podielu zo závetu.

Chcú to, podľa nich, urobiť vo veľkom, tak ako to robil Michael.

Branca poukazuje aj na „divnú“ minulosť Johnsonovej, ktorá o sebe tvrdila, že je „anjelom, ktorého poslanie je pracovať pre Michaela.“

MJ Estate pred súdom vydalo sumár aktivít Johna Brancu pracujúceho pre Michaela.

John Branca začal pracovať pre Michaela už v roku 1979, v priebehu rokov niekoľko krát prerušili spoluprácu, naposledy ho Michael najal začiatkom Júna 2009!

Branca stál aj za vytvorením a správou spol. Triumph International Inc., ktorá od roku 1984 licencuje všetky oficiálne produkty Michaela Jacksona..

Pokiaľ ide o dohodu s AEG Live, bolo dohodnuté, že po koncertoch v Londýne, by bola možnosť vystupovať aj v ďalších mestách.

Michael udelil AEG a Bravado licencie na predaj oficiálnych produktov s jeho menom - celkovo 295 produktov z 300, ktoré Michael autorizoval.

Preto Branca vidí problém ako konflikt záujmov, keďže ide o materiály, na ktoré majú dva subjekty údajné oprávnenia.

Po Michaelovej smrti boli dohody dňa 21.8.2009 prepísané s ohľadom na neuskutočnené koncerty, a boli licencované nové podmienky.

Už 7.8.2009 poslal právnik Melissi Johnson list MJ Estate, v ktorom upozornil, že na niektoré názvy alebo produkty má Johnsonová právo, keďže ich ona mala registrovať, medzi nimi aj nadáciu Heal The World Foundation:

Tu je prehľad produktov, ktoré táto dáma ponúka, a ako ich prezentuje (upozornenie, nejde o oficiálne produkty, ale jej vlastný biznis)

LINK

V Novembri 2010 sa Katherine a Joe Jackson stretli s Melissou Johnson, kde mali spojiť obe nadácie s rovnakým názvom, a do vedenia boli dosadení Katherine a Joe Jackson, pričom spoluprácu a partnerstvo dohodli s Vintage Pop Media, ktorú vlastní Howard Mann, ktorý s Katherine Jackson vydal knihu Never Can Say Goodbye, pričom voči Vintage Pop Media vedie MJ Estate žalobu za porušenie autorských práv na materiály súvisiace s Michaelom, keďže nemajú oficiálne oprávnenie na predaj vecí so značkou Michael Jackson.

Mann tvrdí, že potom ako sa stretli s Johnsonovou vo Februári 2010, podpísali obchodnú zmluvu na 10 tisíc dolárov ako oprávnenie na obchodovanie s produktami, pričom Katherine Jackson ho mala požiadať, aby pomohol Johnsonovej v riadení nadácie.

Aj v tomto prípade je v pozadí Katherine Jackson, Joe Jackson a Howard Mann.

Prípad falošnej nadácie Heal the World je zložitý asi v tom, že po Michaelovej smrti nikto hneď nevedel, ktoré licencie vypršali, a ktoré sú aktívne, a ktoré bolo treba obnoviť tak, aby ich niekto iný nezaregistroval, a nemal tak možnosť predávať produkty pod značkou, ktorú kedysi vlastnil Michael.

Nadácia HEAL THE WORLD, ktorú založil Michael, bola suspendovaná z činnosti súdnym príkazom z roku 2001 pretože neplatila správne poplatky za jej činnosť.

Preto keď Johnsonová spojila svoju nadáciu rovnakého názvu s pôvodnou, ktorú založil Michael, sa týmto vytvoril právny problém.

V tomto prípade sú medzi svedkami aj Brian Oxman, bývalý právnik rodiny Jacksonovcov, ktorý na začiatku prípadu tvrdil, že Michael ho v roku 2005 poveril, aby informoval Johnsonovú, napriek tomu, že nebol právnikom Michaela!, že môže prebrať aktivitu vo svojej nadácii s názvom Heal The World, keďže v tom čase sa sústredil len na proces s tým, že neberie žiadnu zodpovednosť za vývoj v nadácii, iba Johnsovoná musí hájiť a ochraňovať tieto obchodné značky a byť jej riaditeľkou a plniť ciele nadácie.

V liste, ktorý jej mal poslať, sa ale neuvádza, že jej výhradnou vlastníčkou obchodnej značky, vo vyhlásení ale Johnsonová uviedla, že nevidela tento list osobne.

Podľa Oxmana, Michael tak chcel vymeniť správcov nadácie, keďže bol značne nespokojný s tým, ako skončila jej činnosť.

Johnsonová chcela kontaktovať Michaela už koncom roka 2004 s tým, že ho chcela upozorniť na to, že platnosť licencie na nadáciu HTW čoskoro vyprší.

K ďalším svedkom patrí aj Raymone Bain, ktorá bola niekoľko rokov manažérkou Michaela, a potvrdila, že Johnsonová ju v roku 2006 kontaktovala v záležitostiach nadácie, a Bainová uviedla, že Michael jej potvrdil, že Johnsonovej vyhovel v jej žiadosti prevziať nadáciu, tiež ale odmietol akúkoľvek zodpovednosť za jej riadenie, a varoval ju, aby sa jej činnosť neskončila ako v roku 2001. Ak by sa to bolo stalo, na jeho žiadosť mala Johnsonová ukončiť činnosť nadácie! Michael mal tiež obavy podľa Bainovej, že veľká času peňazí pôjde najmä na administratívu, a nie tým, komu sú určené.

Jeden zo svedkov, Trent Jackson, ktorý pracoval pre Michaela 7 rokov ako hlavný asistent Katherine Jackson, bol zodpovedný za riadenie vecí pre Katherine, neskôr za aktivity v rodine a starostlivosť o deti (ako vyhlásil, krátko po Michaelovej smrti bol spolu s nimi v dome, aby si zobrali niektoré osobné veci)

Tiež potvrdil, že bol pritom, ako Michael povedal Katherien, že Johnsonová je poverená riadením nadácie.

Trent tvrdí, že John Branca od Michaelovej smrti ešte nenavštívil ani Katherine ani deti.

Jedna zo svedkýň, Karen Langford, ktorá je jednou z právničiek MJ Estate predložila zoznam spoločností, ktoré Michael licencoval na predaj vecí: Sony Signatures, MJ Net Entertainment, MJ Licensing LLC, AEG Live LLC.

(doteraz bolo zablokovaných niekoľko tisíc pokusov o predaj nelegálnych predmetov a tisíce bolo zhabaných)

Bývaký právnik Michaela v rokoch 1984 až 2005, Evan S. Spiegel vypovedal, že Melissa Johnson bola nahlásená úradom za obťažovanie rodiny Michaela a jeho zamestnancov v roku 2002 od Evvy Tavasci, Michaelovej osobnej asistentky.

Johnsonová jej posielala listy, v ktorých tvrdila, že jej anjeli povedali, že ona má pracovať pre Michaela a s ním v nadácii Heal The World Foundation, a že bez nej nadácia nebude fungovať, a že jedného dňa, nejako ona bude riadiť nadáciu.

Potom ako jej mali pohroziť žalobou Michaeloví právnici za obťažovanie, ospravedlnila sa, ale trvala na tom, že neprestane kontaktovať Michaela, aby dosiahla svoj cieľ.

Johnsonová odvtedy skupovala, ale najmä vytvárala domény na internete pod rôznym označením súvisiacim s Michaelom, ktoré neskôr odkúpila spol. MJJP, pričom išlo asi o 850+ domén, a v dohode sa zaviazala, že po odkúpení jej nepatria žiadne práva na tieto domény.

V Decembri 2010 licencovala niektoré produkty pod touto značkou, napriek predbežnému súdnemu rozhodnutiu, že nemôže narábať so žiadnymi licenciami spojenými s menom Michael Jackson.

Aj keď súhlasila, že až do vyjasnenia prípadu a verdiktu nebude v tomto smere nič podnikať, s Howardom Mannom (Vintage Pop Media) uzavrela obchodné zmluvy.

MJ Estate od začiatku tvrdia, že Johnsonová a aj Mann neoprávnene používajú túto značku, a zavádzajú verejnosť údajnou originalitou.

Rovnako tvrdia, že do činnosti HTWF sú zapojení aj niektorí členovia rodiny Jacksonovcov vrátane detí, ku ktorým sa dostala cez manažéra Katherine a Joe Jacksonovcov, Henry Lowella (je zodpovedný za riadenie spol. The Jackson Family Foundation, ktorá sa podieľa na projekte veľkého centra v rodnom meste Michaela, Gary)

Prípad je v štádiu vypočúvaní, a je zaevidovaných asi 2000 možných dôkazov, niekoľko desiatok svedkov, medzi ktorými sú bývalí právnici Michaela, jeho účtovníci a asistenti.