Brian Oxman má zakaz vykonavať právnicku činnosť

Brian Oxman, ktorý bol "dlhoročným" advokátom rodiny Jacksonovcov, a ktorý musel byť v minulosti suspendovaný z procesu s Michaelom, niekoľko rokov opakovane porušoval právnickú etiku a morálku vo svojej činnosti spolu so svojou manželkou, tentoraz dostal oficiálny stop vo výkone svojej právnickej činnosti.

Obrázek

Thomas Mesereau, Michaelov obhajca v procese, ho musel rázne zbaviť súčasti obhajoby potom, ako konal svojvoľne a bez oprávnenia Mesereaua v rámci vyšetrovania, čo spôsobovalo konflikty proti Michaelovi, a škodil mu najmä mediálne.

Obrázek

Oxman dlhodobo zastupoval (zastupuje) aj Joea Jacksona, a takmer vždy keď mal príležitosť, vystupoval v médiách bez oprávnenia v mene Michaela, za Michaela a komentoval dianie okolo Michaela a jeho súkromia, za čo si vyslúžil nielen negatívne reakcie fanúšikov, keďže škodil Michaelovi, ale aj samotný Michael s ním zrušil právne zastupovanie.