Obhajoba Dr. Murraye poslala soudu další požadavky

Právní tým Dr. Conrada Murraye požádal soudce čtvrtek 7.4.2011, aby zakázal jakoukoli zmínku o Murrayových mimomanželských aférách, včetně zmínky o mimomanželských dětech, o oblíbených návštěvách striptýzových klubů.

V dokumentech podaných v Los Angeles u zemského Vrchního soudu se tvrdí, že takové důkazy by mohly ovlivnit porotu o vině Murraye a také tvz. "roznítit vášně poroty."

"Případ stíhání má zahrnovat pouze léčbu a péči o Michaela Jacksona doktorem Murrayem. Nejedná se o existenci a počet dětí Dr. Murraye, nebo o jeho osobní sexuální vztah se ženami," napsal obhájce v Nareg Gourjian v dokumentech.

Také si nepřejí, aby se hovořilo o neplacení dluhů a hypotéky na dům.

Obhajoba rovněž vznesla námitky proti používání fotografií mrtvého těla Michaela Jacksona u soudu s tím, že "grafika, příšerné a velmi škodlivé" fotky by mohly ovlivnit negativně emoce poroty a ohrožují tím právo Murraye na spravedlivý proces.

Soudce Michael Pastor nařídil jednání o těchto žádostech na 21. dubna.

Strany udělaly další krok směrem k výběru poroty a dokončení dotazníků asi pro 170 potenciálních porotců k procesu dne 4. května, Budou se hodnotit 30-stránkové dotazníky, které musí vyplnit potenciální porotce.

Kopie dotazníku byla rozpečetěna soudcem ve čtvrtek 7.4. Potenciální porotci byli požádáni, aby vyplnili 117 otázek o jejich zázemí, životních zkušenostech a názorech na věci a s tím spojeny. Mezi otázky patří např.:

• Uvažoval jste někdy za fanouška Michaela Jacksona nebo jeho rodinu?

• Už jste shlédl "This Is It" (dokument o přípravě koncertu Michaela Jacksona na turné)?

• Máte nějaké pozitivní nebo negativní pocity nebo názory na Conrada Murraye, nebo Michaela Jacksona?

V dotazníku byla také otázka, jestli zná seznam léků na předpis, včetně propofolu, operačního anestetika, který způsobil smrt Michalea Jacksona.

Image and video hosting by TinyPic

LINK

volně přeložila Helcus

LINK