Nová fotka Michaela

Táto fotka je z 80 rokov, kedy Michael navštívil britský prístav v Dovery

Obrázek