Právní tým Dr. Murraye se rozrostl o třetího advokáta

Soudce Michael Pastor v pátek 4.3.2011, uvedl v písemném rozhodnutí, že nenašel "žádný skutečný nebo potenciální střet zájmů" a povolil N. Gourjianovi zastupovat Dr. Murraye.

Advokát, Nareg Gourjian, byl advokátní koncipient v kanceláři Geragos & Geragos před sedmi lety, kdy advokát Marek Geragos byl Michaelův obhájce v trestní řízení.

LINK

napsala: Helcus