MJJProductions podporuje mladých umelcov

MJJ Productions Inc., spoločnosť, ktorú Michael založil začiatkom 80 rokov, a ktorá je výhradným vlastníkom jeho autorských práv (ako aj iných umelcov), je jedným zo zakladateľov združenie MusicCare, ktoré podporuje mladých umelcov, a je zastrešené pod organizáciu Grammy.

V roku 2009 venovala MJJP 50 tisíc dolárov.