Michael Jackson The Experience : reportage Ubisoft Montréal

Ako sa pracuje v spol. Ubisoft na tvorbe interaktívnej videohry...