Kto vlastní predmety Jacksonovcov?

Podľa aktuálnych zistení, Henry Vaccarro, ktorý sa "preslávil" súdnym získaním predmetov rodiny Jacksonovcov v 90 rokoch pre neschopnosť naplniť a splatiť obchodné záväzky Jacksonovcov, je podľa informácií stále vlastníkom väčšiny predmetov, ktoré sa už niekoľko krát dostali do dražieb.

Napriek tomu, že údajne boli predané Howardovi Mannovi, s ktorým má teraz Katherine Jackson obchodný vzťah, pravdepodobne sa opäť dostanú predmety do aukcie a otvoria sa súdne spory o určenie "skutočného" vlastníctva.

Súdne dokumenty totiž hovoria, že Vaccarro dlhuje 550 tisíc. dolárov na nezaplatených daniach za predmety, ktoré kedysi "vlastnil", avšak úrady ho evidujú ako vlastníka, a mohli by ho donútiť predať predmety v sume, ktorá by vykryla zaplatenie daní a poplatkov.

Do akej miery sa do procesu zapojí MJ Estate nie je známe, jedna z možností by mohla byť odkúpenie všetkých predmetov, ale až po súdom určení skutočného vlastníka, a to môže trvať celé roky.