Frank Cascio napíše knihu o Michaelovi

Podľa správ už podpísal zmluvu na vydanie knihy, v ktorej chce popísať jeho osobný postoj a miesto v Michaelovom živote, ako aj jeho rodiny, ktorú považoval Michael za svoju druhú rodinu.

Frank za posledných 25 rokov zohrával jednu z kľúčových postáv v najdôležitejších udalostiach Michaelovho života.