Ďalšia skladba Michaela a Paula Anku?

Po skladbe This Is It, ktorú Michael a Anka spolu nahrali, sa objavila ďalšia nahrávka - It doesnt matter to me.

Minulý rok bola registrovaná autorskými právami pre Michaela a Anku.