Predajnosť albumu

K ďalším aktualizáciám patrí predajnosť v Japonsku, kde sa album dostal na 3 miesto s predajom takmer 56 tisíc kusov.

V Nemecku by podľa zatiaľ neoficiálnych čísel predajnosti mal byť na prvom mieste.

Na Taiwane č.1.

V Číne by mal podľa odhadov dosiahnúť č.1! (vydaný bude až 24.12.)