Albumy sa už predávajú

Po celom svete fanúšikovia referujú, že už vlastnia originálny album, lebo si o už kúpili.

V Austrálii, Holandsku a iných krajín sa album predáva oficiále už od 10.12.

Podľa info od fans z Čiech, je album už predávaný aj tu...

Takže..., hor sa na nákupy...