ROLLING STONE: "Inside Michael Jackson's Return"

9.12.2010 bude vydané nové vydanie časopisu RS a v ňom člénok o "návrate Michaela".

Oskenované ukážky v téme - LINK

Obrázek