Vystúpenie na stanici v Madride

Skupina fanúšikov tancovala na Michaelove skladby 20.11.2010: