Hold My Hand - nezáujem v USA

Ako sa dalo čakať, v USA je nezáujem o skladbu pokiaľ ide o predajnosť cez iTunes, a doteraz sa nedostala vyššie ako na 66 miesto.