Žiadne zmeny na albume nebudú!

MJ Estate potvrdila, že žiadne zmeny sa na albume Michael robiť nebudú!!!

Zástupcovia MJE reagovali na žiadosti online petícií o odstránenie skladieb, na ktorých, podľa niektorých fanúšikov, nie je Michaelov hlas/spev.