Väčší než Ježiš Kristus je Michael Jackson

Toto vyhlásil Kenye West pri predstavovaní jeho dlhometrážneho (40 min.) videa - Runaway.

Dodal, citujem - "The greatest, biggest pop-cultural figure of all time, arguably bigger than Jesus Christ, is Michael Jackson."

Vo video je niekoľkominútová prezentácia-oslava Michaela ako najväčšej ikony pop kultúry..., aspoň podľa Westa, podľa ktorého ide o pointu kultu osobnosti...

Pozrite si krátku videoukážku... LINK

Obrázek