Ďalšia žaloba

Spol. AQ Consulting WLL, bahrainská finančná skupina, žaluje MJ Estate na vyplatenie údajného podielu z pôžičky, ktorú mali pre Michaela zabezpečiť v roku 2005.

Išlo o refinancovanie dlhov a finančných záležitostí poskytnutím veľkej pôžičky vo výške 300 mil. dolárov od spol. Fortress Investments, pričom AQ zapezpečila o 20 mil. dolárov viac, a ich podiel malo byť 1% z konečnej sumy, teda 3,2 mil. dolárov.

Michael im údajne zaplatil iba 2 milióny, preto požadujú zaplatenie zvyšnej časti, teda 1,2 mil. dolárov.