Správa administrátorov o stave financií

22.9. podali súdu správcovia majetku Michaela (MJ Estate) John Branca a John McClain správu o stave financií a ich činnosti pri jeho spravovaní.

Správa hovorí o stave predtým ako Michael zomrel, progrese po jeho úmrtí a o súčasnom stave.

V skratke sa dá povedať, že títo Michaelom určení zástupcovia, dokázali z niekoľko desiatok miliónových pohľadávok-dlhov dostať Michaelov majetok do zisku a to z rôznych zdrojov, pochopiteľne z predaja hudby, filmu This Is It ako aj mnohých obchodných zmlúv na niekoľko projektov.

Kompletnú správu si môžete prečítať tu - LINK

Financie Michaela riadili za ostatné roky mnohí manažéri, poradcovia a to spôsobovali neustále zmeny vo vedení, mnohé dokumenty boli rozptýlené po celej krajine (USA) v kanceláriách daných zástupcov a tým sa sťažoval aj proces riadenia, čím vznikol finančný chaos a neprehľadnosť a nekoordinácia, čo malo za následok finančné straty.

Na to následne vznikali aj právne spory, ktoré sa vedú s niektorými účastníkmi dodnes a nie sú vysporiadané.

Nové vedenie správy majetku okamžite vytvorilo komisie, ktoré začali jednotlivé veci riešiť a konsolidovať, vrátane právnych úprav na všetko, čo sa týka značky Michael Jackson, vytvorením nových obchodných zmlúv a licencií.

Zároveň sa okamžite riešili platby za dane, splátky pôžičiek a úrokov, a splatenie dlhov.

Budúce projekty zabezpečia nielen finančné záruky (Michaelove dlhy budú splatené do konca tohto roka, a v budúcom roku 2011 sa MJ Estate dostane podľa očakávaní do čistého zisku), ale budú zárukou nielen hudobného odkazu Michaela.

V čase Michaelovej smrti, sa špekulovalo o hodnote jeho majetku, predovšetkým vlastníctvo jeho hudobných katalógov MiJac Music, a 50% podel v spol. Sony/ATV Music Publishing.

Oba katalógy boli použité ako zábezpeka pre dve pôžičky z HSBC banky, a z finančnej skupiny Plainfield Asset Management..

Nie je uvedený napr. úrok, ale splatnosť oboch je do roku 2011.

V decembri 2009, správcovia majetku úspešne vyjednali s bankou HSBC nové podmienky splácania využitím novej pôžičky a lepších úrokov, čím sa ušetria asi 3 mil. dolárov na daniach.

Finančné transakcie odobril súd.

50% podiel v Sony/ATV, ktorý Michael napriek mediálnym špekuláciám stále vlastní, bol použitý ako zábezpeka pre pôžičku z banky Barcalys Capital, ktorej splátka je splatná do 3.12.2010, v prípade nesplatenia je pôžička krytá z fondov Sony Global Treasury, čo by znamenalo, že by Michael odstúpil/predal značnú časť svojho podielu na jej vyplatenie.

Správcovia úspešne dohodli nové podmienky refinancovania dohôd so Sony, čím sa má dosiahnuť, aby Michaelov podiel v Sony bol zachovaný, čomu mali pomôcť projekty a zmluvy za stovky miliónov dolárov (súkromná poznámka – tu je ďalší dôkaz toho, čoho si boli správcovia okamžite vedomí, keď prevzali kontrolu nad majetkom Michaela, a rýchlym uzatváraním projektov a zmlúv, aby sa čím skôr splatili dlhy, ktoré by spôsobili Michaelovi finančný bankrot - aj keď to nie je doslovný scénar, že by bol na mizine - a stratu najcennejších časti majetku=značné podiely v hudobných katalógoch, a dôkaz toho, že Michael osobne nebol kompetentný riadiť svoje obchodné a finančné záležitosti, a nezodpovedne pristupoval k výberu „poradcov“ a „manažérov“, napriek tomu Michael nikdy nemíňal peniaze tak ako sa v bulvári píše z čoho mal údajne zbankrotovať).

V priebehu niekoľkých rokov sa nesplácali ani splátky za hypotéky na dom v Encine, pričom Michael finančne podporoval nielen matku, ale splácal dané hypotéky.

Aktuálne sú mesačné príspevky pre Katherine Jackson vo výške cca. 26 tis. dolárov + 60 tis. pre deti a zabezpečenie ich starostlivosti.

Kathrine požiadala nedávno súd o zvýšenie podpory zo strany MJ Estate na chod domácnosti a všetkých výdavkov, vrátane platieb za ochranku detí, keďže Katherine nemá žiaden iný finančný zdroj.

Správa tiež uvádza, kto každý mal voči Michaelovi finančné a nevyplatené pohľadávky, a ktoré sa už splatili, prípadne boli zamietnuté.

Celkovo bolo podaných až 65 žiadostí o zaplatenie pohľadávok.

Podľa správy jasne vyplýva (strana 5), že Michael nepredal žiadnu časť zo svojho majetku tak ako to média prezentovali opakovane v priebehu rokov.

Hlavný majetok Michael pozostáva: z 50% podielu v Sony/ATV, Mijac katalóg, vlastníctvo originálnych nahrávok všetkých skladieb Michaela, obchodná značka Michael Jackson a súvisiace značky (King of Pop a pod.), 50% podiel v ranči Neverland, príjem z autorských práv a honorárov.

Za Michaelovho života boli všetky tieto položky riadené 30 entitami (manažéri, poradcovia a správcovské firmy).

Za ostatný rok MJ Estate zabezpečili príjem z dokumentu This Is It + album a DVD, vydania filmu Moonwalker, obchodné zmluvy licencované spol. Bravado, kniha OPUS, videohry Planet Michael, the Experience, Slnečný cirkus.

MJ Estate úspešne uspokojili záväzky voči AEG.

Stále prebieha audit a kontrola účtov poskytnutých zo spol. Sony.

MJ Estate je zodpovedná za výber nového materiálu pre nové nahrávky, rovnako za design a marketing s tým súvisiaci.

V čase Michaelovej smrti bolo podaných 10 žalôb voči nemu.

Za roky 2006, 2007, 2008 Michael nevyplatil dane (súkromné ani z príjmu). MJ Estate už tieto daňové priznania podali.

Právnici MJ Estate žiadajú súd o zaplatenie nákladov pre právnikov a právne firmy za ich zastupovanie Michaela pred jeho smrťou a po nej.

Najdôležitejšie údaje ako príjmy a výdaje, dane a iné číselne údaje sú začiernené, prípadne upravené.

Podľa závetu, ak jeden vykonávateľ závetu-správca majetku zomrie alebo sa vzdá funkcie, ostatní prevezmú správu majetku.

Všetci správcovia môžu vymenovať vlastných zástupcov.

Ak by ani jeden z poručníkov nemohol vykonávať svoju činnosť (teda by zomrel, v tomto prípade Katherine Jackson, a následne Diana Ross, ktorú určil Michael) celú správu nad majetkom Michaela z pozície poručníka detí, preberie banka Bank of America, ktorá môže byť súdne vymenená za inú spoločnosť s kapitálom/imaním min. 25 mil. dolárov.

Deti až po dovŕšení 30 rokov preberú časť správy majetku otca Michaela Jacksona. Spolu so správcami majetku (viď staršie správy), od plnoletosti 18+ budú mať deti prehľad o správe majetku, a prístup ku všetkým dokumentom. Celkovú správu nad majetkom budú mať až po dovršení 40 rokov, čo dovtedy bude znamenať vysoký príjem počítaný v miliardách dolárov, s obmedzenými výdavkami (inými slovami, aj keď deti budú dospelé, nebudú mať prístup až do štyridsiatky ku všetkým peniazom).