Príprava na Thriller Halloween

Inšpirácia pre všetkých....

Organizácia Main Street Corbin z Kentucky.