Pamätníky pre Michaela

Abu Dhabi, Amsterdam, Astana, Athens, Bangkok, Beijing, Berlin, Brussels, Buenos Aires, Damascus, Delhi, Dublin, Istanbul, Jerusalem, Kiev, London, Luxembourg, Madrid, Mexico City, Moscow, New York, Oslo, Paris, Pretoria, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto, Warsaw, Wellington.

Toto sú názvy miest, kde chce skupina fanúšikov združená pod francúzskym projektom - Monument à Michael Jackson.

Stránka, kde môžete finančne prispieť (upozornenie: hodnovernosť projektu z mojej strany neoverená) - LINK

Takto by mali vyzerať sochy pamätníkov, ktoré chce toto združenie v spolupráci s fanúšikmi daných krajín inštalovať.

Podstattou je, aby bol zachovaný nielen hudobný odkaz Michaela pre ďalšie generácie.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Obrázek