AEG vracia úder

Ako reakciu na žalobu Katherine Jackson, odpovedala AEG vo svojom vyhlásení, že jej tvrdenia sú nepresné, neopodstatnené a bez právneho základu.

Ako tvrdia, dr. Murraya nevybrali, nenajali a ani mu neurčovali, čo má robiť ako osobný doktor Michaela.

Ďalej sa k tejto veci nebudú vyjadrovať.

Obrázek