Katherine Jackson a deti v jej mene žalujú AEG

Katherine a deti (Michael Joseph Jackson Jr, Paris-Michael Katherine Jackson a Prince Michael Jackson II) v jej mene žalujú AEG Live (the Anschutz Entertainment Group) za neposkytnutie zmluvne zaručenej lekárskej starostlivosti pre Michaela počas jeho príprav na koncerty v Londýne, a za nezodpovedné najatie doktora Conrada Murraya ako jeho osobného lekára.

(podľa spisu však ide o mylné reprezentovanie Katherine Jackson ako opatrovateľky, pričom je právnou poverenkyňou na výchovu deti.) Právnou zástupkyňou detí je súdom určená Margaret G. Lodise.

Podľa spisu bola Princeovi Michaelovi I spôsobená psychická trauma, keď mal vidieť svojho otca v bezvedomí potom, ako ho Murray zavolal do izby, aby videl, ako ho resuscituje...

Tu je dokument žaloby - LINK

"Zastupovanie Michaela Jacksona spoločnosťou AEG bolo falošné, pretože v skutočnosti robila veľmi málo pre to, aby sa uistila, že Michael Jackson zvládne skúšky a koncerty, neposkytla doktora, ktorý by sa skutočne o neho postaral a nedodala potrebnú lekársku výbavu," uvádza žaloba, ktorú Katherine Jackson podala na losangeleský vyšší súd.

Naproti tomu právnik doktora požadial včera súd o zamietnutie žaloby voči nemu zo strany Joa Jacksona.

Odôvodnil to tým, že Joe nemá žiadny právny nárok na pozostalosť Michaela, pričom jeho argumenty nemajú právny základ voči Murrayaovi (teda s ním nemá nič spoločné).

Jedným z údajných obžalovaných je v žalobe Katherine aj Kenny Ortega, režisér koncertov This Is It.

Okrem neho aj Randy Phillips, Paul Gongaware (riaditeľ AEG) a Timothy Leiweke (prezident AEG) ako jednotlivci.

MJ Estate nie je súčasťou žaloby.

Žaloba tvrdí, že AEG kontrolovala Michaelov život.

Murray bol údajne vybraný a najatý spol. AEG.

Žaloba uvádza, že kontrakt medzi AEG a Murrayom bol podpísaný 8.5.2009, a až 15.5.2009 začal Murray pracovať s Michaelom.

18.6.2009 žiadala AEG, aby Michael prestal navštevovať dr. Arnolda Kleina (osobného dermatológa, ktorý predpisoval Michaelovi v priebehu 20 rokov rôzne prípravky), a aby bol Murray jeho jediný doktor.

V zmluve mal Murray uvedené, že musí kontrolovať Michaela počas skúšok, inak by si AEG nárokovala od Michaela na peniaze, ktoré mu vyplatila (Murrayovi), a Murraya by prepustili, pričom Michael by musel zaplatiť všetky škody, ktoré by boli týmto spôsobené. (AEG vyplatila Michaelovi 30 mil. dolárov ako preddavok.)

Podľa spisu AEG tiež trvala na tom, že zmluvne musel Michael navštevovať každé skúšky, inak, ak by vynechal len jeden deň, koncerty mohla AEG zrušiť, a AEG by si nárokovala na všetky škody týmto spôsobené.

Podľa dokumentov, Murray chodil s Michaelom na skúšky. Zmluva s Murrayom mala trvať 11 mesiacov, do skončenia vystúpení.

Žaloba uvádza, že Michael sa údajne sťažoval na negatívne účinky Murrayovej starostlivosti a to 18,19,23 a 24.6.2009! Podľa niektorých svedkov mal v týchto dňoch byť veľmi slabý, mal sa striasť a nebol sám sebou, mal výpadky pamäti, bol dehydrovaný, nemal chuť skúšať, a bol bez energie, pritom v letnom čase mu bola zima a chvel sa.

Podľa tejto žaloby týmto spol. AEG vystavila Michaela smrteľnému nebezpečenstvu vediac, že nie je zdravotne schopný absolvovať všetky skúšky, pričom za jeho stav sú zodpovední práve oni a Murray.

Žaloba obviňuje všetkých, že sa nedbanlivo starali o najlepšie záujmy Michaela = mali urobiť všetko preto, aby bol Michael fit, čo sa podľa žaloby nestalo, práve naopak, pričom si nemali overiť Murraya ako dokotra a jeho prax, a neodovolať ho, keď sa Michael sťažoval na jeho starostlivosť.

AEG Live ešte neodpovedala na túto žalobu, ale je isté, že podajú protižalobu na stiahnutie obvinení.

Zaujímavosťou ale je (či skôr chaos medzi právnikmi a rodinou), že sa rozchádzajú dve podstatné informácie:

* najal Michael Murraya, alebo AEG?

Podľa žaloby Joea Jacksona a správy z pitvy, to mal by Michael, a už v decembri 2008 sú datované predpisy liekov na Murrayovo meno pre Michaela.

Podľa žaloby Joa Jacksona sa Michael stretol s Murrayom už v decembri 2006 v Las Vegas, a odvtedy nepravidelne bol jeho osobným lekárom do mája 2009.

Dr. Murray sa tiež odvoláva na to, že aj dr. Klein je zodpovedný za Michaelovu smrť, pretože mu pravidelne predpisoval lieky, a podstupoval isté neznáme liečebné procedúry v ostatných mesiacoch Michaelovho života.

Preto sa podľa neho snažila AEG oddeliť Kleina od Michaela, a aby bol Murray jeho jediným doktorom, rovnako proti ďalším iným siedmim doktorom...

Murrayová obhajoba poukazuje na fakt, že napr. Joe Jackson nežaluje vôbec dr. Kleina, ani iných doktorov iba Murraya, to platí aj pre ostatných doktorov, ktorý predpisovali Michaelovi "lieky", a jediným obvineným je iba Murray.

Inak, je to asi prvý krát, kedy sa spomenulo, že Murray mal byť prítomný na skúškach, a nikdy predtým, tam asi ani nebol, alebo sa o tom nevedelo...?