Nová žaloba...

... tentoraz od - Sylvestera Thompsona zo spol. Cook County a Sly-Zel Music Co. a Twilight Record Co., ktorý žalujú Sony BMG a Universal Music (medzi ktorými sú umelci a spol. ako Michael Jackson, Will Smith, Tupac Shakur, KRS One and Boogie Down Production (čiže Lawrence Parker), Peedi Crakk & Young Chris, Mijac Music, EMI/Capitol Records, Zomba Enterprises, Amaru Entertainment a Universal Publishing), že porušili vlastnícke práva skladby Different Strokes

Žaloba podaná v Chicagu v piatok tvrdí, že od roku 1991 bola neoprávnene používaná táto skladba, jej kopírovanie, prezentovanie a zdieľanie zisku...

Žalobcovia sa snažia zastaviť šírenie tejto skladby, ktorú považujú za svoju, a žiadajú bližšie nešpecifikovanú sumu, ako odškodné. Skladba bola vraj vydaná už v roku 1967.