Michael vládne česko-slovenským TV

Podľa toho, kto čo sledoval, či Talentmániu alebo Česko-Slovensko má talent, tak sme mohli vidieť neuveriteľné ukážky (a tie by mali byť aj v ďalších kolách) tanečné vystúpenia na Michaela a jeho piesne.

Pozoruhodné boli dve vystúpenia v Talentmánii, napr. niekoľko desiatok mladých dievčat v choreografii, alebo v ČS talente tanečné vystúpenie 12r. chlapca... (to ma fakt dostalo...)

Ak budú dostupné videá, zverejníme ich...

No, symbolicky pekná spomienka na Michaela..., hlavne si uvedomte dosah na divákov, ktorí to sledovali - odkaz Michaela pre mladé generácie...