Predajnosť This Is It DVD

Podľa najnovších štatistík, DVDčka This Is It sa po celom svete spolu s verziou Blue-ray predalo už viac ako 11 mil. kusov.

Len v USA sa predalo 3,56 mil. kusov a v Japonsku 2,6 mil. kusov... za tento rok.

Do konca roka a počas vianočných trhov určite predajonsť ešte stúpne s odhadom na 13-15 mil. kusov.