Nové kresby podľa Michaela

MJ Estate podľa dostupných informácií, zaregistrovalo kresby, ktoré vytvoril Michael, aby boli uchránené autorské práva.

Ide o dve kresby z roku 1994 s názvom - The Boy #1 a The Boy #2 (táto verzia je mierne upravená, ide o profil tváre chlapca, ale s inou kresbou vlasov!)