THRILLER DANCE - Bratislava 21.8. 2010

Téma na diskusii - LINK

PLUS téma - LINK

Obrázek

WEB stránka projektu - LINK

Michael Jackson Dance Tribute SR organizuje 21. augusta 2010 2. ročník „THRILLER DANCE“ na bratislavských námestiach, spoločne s akciami Zombie -walk a Zombie-party.

Ú č e l:

Je to neziskový charitatívny projekt v spolupráci s nadáciou UNICEF, ktorého hlavnou myšlienkou je

- šíriť ďalej Michaelovo posolstvo: „VYLIEČIŤ SVET A ZACHOVAŤ HO PRE NAŠE DETI“

- uctiť si Michaela za jeho nezištnú lásku k svetu a ľuďom, za jeho neúnavný boj o lepšiu budúcnosť, ktorú videl v našich deťoch

- ukázať Michaela nielen ako nesmierne talentovaného a nadčasového tanečníka, hudobníka, či skvelého zabávača a inovátora, ale hlavne ako filantropa, ktorý ovplyvnil a zmenil k lepšiemu milióny životov. Ako jeden z mála zasvätil celý svoj život charite a búral bariéry medzi rasami. Zastrešoval viac ako 40 nadácií a poskytol finančnú pomoc vyše pol miliardy dolárov.

Naša úcta a oslava jeho večnej pamiatky mu právom patrí.

Našou ideou je pokračovať v jeho boji o krajšie miesto na Zemi, šíriť osvetu medzi ľudmi, spájať ľudí tancom a dokázať svetu, že ak robíme niečo spoločne, má to silný vplyv.

P o p i s:

Projekt začína pochodom ľudí v prezleční za zombíkov /prevlek nie je podmienka/ s tanečnými prestávkami na choreografiu „THRILLER“ na 4 Bratislavských námestiach /Hviezdoslavo nám., Hlavné nám., Nám. SNP, Hodžovo nám./. Pochod sa končí na Gotwaldovom námestí. Od 20.00 hodiny sa pokračuje v jednom z Bratislavských na ZOOMBIE-PARTY až do samého rána. Celý deň a noc sa nesie v duchu Michaela Jacksona a jeho pocty.

P r o g r a m:

13:30-15:00 - začiatok - generálka pri T-com pláži a divadle Aréna, nácvik tanečnej choreografie na pesničku „THRILLER“ a úprava zoombie-masiek

15:00-15:40 - pochod Zombíkov – smer Hviezdoslavovo námestie, prvá zastávka, prevedenie tanečnej choreografie v trvaní 2 min. 22 sek.

15:40-16:00 - pochod Zombíkov – smer Hlavné námestie, druhá zastávka, tanečná pocta

16:00-16:35 - pochod Zombíkov – smer SNP, tretia zastávka, tanečná pocta

16:35-17:10 - pochod Zombíkov – smer Hodžovo námestie, štvrtá zastávka, tanečná pocta

17:10-18:00 - pochod Zombíkov – smer Gotwaldovo nám., ukončenie pochodu

20:00-04:00 - ZOOMBIEPARTY v jednom z Bratislavských klubov. Celý večer venovaný spomienke na nesmrteľného „King of Pop“ a „King of Love“, Michaela Jacksona.

Tréningy určené širokej verejnosti:

Obrázek

Obrázek