Katherine a Joe Jackson rozvedení?

Michaeloví rodičia sa po 60 rokoch "spoločného života" údajne rozviedli.

Obaja však žili už asi 15 rokov oddelene, pričom Katherine žila v rodinnom dome v Encine, Joe v dome v Las Vegas, kde žije aj jeho nemanželská dcéra, ktorá bola príčinou rodinných sporov (napr. LaToya nevlastnú sestru neprijala...)

Katherine sa chcela rozviesť s Joeom už niekoľko krát, ale na radu právnikov od toho ustúpila, keďže by jej to finančne nevyhovovalo.

Teraz, po Michaelovej smrti, je finančne zabezpečená, a nezávislá, čo dokazala aj samostatnými zmluvami s niekoľkými obchodníkmi, zatiaľ čo Joe sa neúspešne snaží finančne využiť Michaela kdekoľvek sa to dá.