"Michael" v upútavke na Česko Slovensko má talent

Pozrite si okolo 0:40...celkom im to vyšlo...nič moc, ale aspoň má reklamu... :-)

LINK

Napísala: Zuzcoj