Hlasujte - CNN Icons

Na CNN stránke je hlasovanie o najikonickejších hudobníkov!

Musíte si zvoliť 5 osobností!

Odporúčam Michaela na prvé miesto, a nehlasovať za Elvisa a Beatles.

Hlasujte:

Pod obrázkom Michaela je Rate - kliknite a zadajte 1, pre ostatných potom miesta 2,3,4,5

LINK

Obrázek