Jermaine a Jaafar na cintoríne

Jermaine spolu s Larry Kingom pripravujú rozhovor na cintoríne Forest Lawn

Obrázek