MJ Estate možno zakročí proti Howardovi Mannovi

Mann, ktorí spolupracuje s Katherine Jackson na vydaní jej knihy a ďalších projektoch, možno bude čeliť žalobe zo strany MJ Estate, ak neprestane využívať Katherine na svoje finančné ciele, spolu s Joeom Jacksonom.

To platí na vydanie 273 (demo) nahrávok, ktoré chce Mann ponúknuť na predaj.

(v polovici 90 rokov nezaplatil Joe Jackson za účty za skladisko, kde boli uložené stovky rodinných predmetov, tie sa exekúčne dostali do vlastníctva niekoľkých ľudí, tí ich neskôr roz-predávali, a ukazovali bulváru)

Právnik MJE Howard Weitzman tvrdí, že Mann nemá žiadne nároky ani práva na majetok (a jeho správu) MJ Estate, k čomu patria všetky predmety Michaela, vrátane nahrávok.

Ako povedal, právnici podajú žaloby, ak sa Mann bude neoprávenene snažiť z tohto profitovať.

Katherine Jackson ale koná v mnohých veciach bez diskusií s MJ Estate, a preto jej rozhodnutia môžu poškodzovať MJ Estate=Michael a deti, a ich dedičstvo, napriek tomu, že od Michaelovej smrti priniesli do rodiny takmer 1 miliardu dolárov, s čím je Katherine spokojná, rovnako ako s prácou správcov majetku.