po-Ďakovanie Katherine Jackson pri vydaní jej knihy

... v Beverly Hilton Hotel, kde sa bude konať 26.6. aj prezentácia tejto knihy a spomienky na výročie smrti na akcii "Forever Michael".