Nariadenie súdu...

12.12. nariadil súd v LA, že Michael má 25 dní na to, aby poskytol svoje finančné informáci právnickej firme, ktorá ho žalovala za nezaplatenie účtov, ale vysporiadal ich pohľadávky, tak ako sa mali dohodnúť v oktobri.

Michael si najal právnickú firmu - Ayscough & Marar - počas roku 2005, avšak ostal im dlžný za nezaplatené služby. Firma podala žalobu, a súd nariadil Michaelovi zaplatiť im 256.000 UDS, pričom vysúdili aj ďalších 176.000 dolárov, ktoré Michael mal zaplatiť za služby, ktoré poskytla iná právnická firma, najatá na ďalšie právne služby firmou -Ayscough & Marar.

Michael sa odvolal, a súhlasil vyplatiť len 256.000.

Michaeloví právnici tvrdia, že Michael vyplatí pohľadávku, ale ešte neukončil svoje refinancovanie, preto žiadajú o odklad.

Michaelov právnik povedal sudcovi, že do 9 dní Michael vyplatí pohľadávku.

Inak by preštudovanie materiálov, ktoré žiada firma - Ayscough & Marar, bude trvať viac ako 25 dní.

Podľa právnika Marshalla L. Brubachera, bol pred pár dňami na Neverlande, kde je viac ako 30.000 spisov o finančných záležitostiach... a tak to zaberá veľa času na refinancovanie...