Michael Jackson - miliardový muž

Podľa ABC news, Michael, resp. MJ Estate, je na tom lepšie ako kedykoľvek predtým. (pozn. nie tak celkom, bol na tom lepšie, dokonca bol skôr miliardárom, než proklamovaná Oprah Winfrey)

Tak ako som vás priebežne infomoval o zárobkoch Michaela po smrti, sa potrdzujú tieto odhady mediánymi expertmi.

Prepis článku:

Predaj hudby - 429 mil. dolárov

- od Michaelovej smrti sa len v USA predalo takmer 9 mil. albumov + 800 tisíc albumom Jackson5/The Jacksons. V ostatnom svete sa predalo viac ako 24 mil. kusov albumov.

Pokiaľ ide o celosvetový priemer ceny albumu, experti z Billboardu odhadujú zisk na 383 mil.

- pokiaľ ide o predaj singlov, Michael v USA predal 12,9 mil. singlov, pričom celosvetový odhad predajnosti singlov je 26,5 mil. singlov so ziskom 34 mil. dolárov.

- predajnosť mobilných zvonení dosiahla v USA 1,5 mil. zvonení, predajnosť v ostatnom svete dosiahla 3 mil. zvonení, a pri cene cca. 2 doláre, je celkový zisk na úrovni 5 mil. dolárov.

- peniaze z ďalších digitálnych služieb dosiahol 6,5 mil. dolárov.

Film/TV - 392 mil. dolárov

- prvá dohoda a kúpa práv na odvysielanie dokumentu This Is It stála 60 mil. dolárov, pričom dok. This Is It sa stal najúspešnejím hudobným dokumentom v histórii so zárobkom v USA 72 mil. a v ostatom svete 188 mil. dolárov (len v Japonsku 52 mil.).

- 90% zisku ide podľa dohody a AEG Michaelovi, pričom sa musia odrátať straty za zrušené turné v Londýne vo výške 35 mil. dolárov.

- predajnosť DVD This Is It dosiahla len v USA 2,7 mil. kusov, so ziskom 43 mil. dolárov, plus odhad zisku z požičovní a digitálnych požičovní je asi 25 mil. dolárov.

- predajnosť DVD TII v Japonsku dosiahla 25 mil. dolárov.

- predaj autorských práv na vysielanie dok. This Is It pre televízie na niekoľko rokov dosiahol odhadom až 15 mil. dolárov.

- distribučné a vysielacie práva a licencie na všetky ostatné mediálne siete sú v hodnote 24 mil. dolárov.

Hudobné publikovanie - 35 mil. dolárov

- Michaelove skladby, a ich vydavateľské spravovanie jeho vlastného katalógu MiJac sú pod správou Warner Music/Chapel.

Hodnota Michaelovho vlastného katalógu bola v roku 2005 asi 75 mil. dolárov, v súčasnosti je to 150 mil. dolárov, a ročne Michaelovi zabezpečujú min. 25 min. dolárov, za ostatný rok výnos z jeho katalógu dosiahol 50 mil. dolárov.

- Michael má stále svoj 50% podiel v SONY/ATV, ktorého hodnota je odhadom min. 800 mil. dolárov.

Vzhľadom na jeho podiel, je asi 10% výson na úrovni cca. 80 min. dolárov ročne len zo Sony/Atv.

- ročne tak Michael zarobí len z autorských a vydavateľských práv min. 100 mil. dolárov.

Licencie - 35 mil. dolárov

- napriek zrušeným koncertom, licencie na koncerty dosiahli 6 mil. dolárov, pričom licencie na predaj produktov značky Michael Jackson pre spol. Bravado dosiahli 15 mil. dolárov.

- AEG putovnou výstavou vecí patriacich Michaelovi, dosiahla zisk 3,5 mil. dolárov.

- ostatné licencie (napr. aj minulý týždeň prezentovaný nová videohra) dosiahli cca. 10 mil. dolárov.

- zisky z pripravovaných vystúpení so Slnečným Cirkusom sa nedajú ešte odhadovať, napriek rekordnej zmluve na 225 mil. dolárov na roky 2011-2013, lebo ich zisk bude závislý od predaja lístkov a sprievodných akcií, napr. predaj suvenírov.

Nahrávacia zmluva - 35 mil. dolárov

- Sony Music Entertainment podpísala s MJ Estate rekordnú zmluvu na 10 projektov realizovaných do roku 2017 na úrovni 250 mil. dolárov.

- odhadom bude ročný príjem pre Michaela, resp. MJ Estate z tejto zmluvy cca. 35 mil. dolárov + výnosy z ostatného predaja týchto projektov.

---------

Samozrejme, netreba zabúdať ani na dhly a ich sprácanie, rovnako aj úroky z bánk a iné položky ako dlhy, ktoré logicky znamenajú odčítanie zo všetkých výnosov a ziskov, takže v konečnom dôsledku bude Michael v čistom zisku už budúci rok.