UPDATE - časť 2 - Michaelov závet - rozbor

Na základe zverejneného závetu, Michael založil koncom roka 1995 MICHAEL JACKSON FAMILY TRUST.

Ide o fond, na základe ktorého sa vykonáva závet, teda peniaze získané všemožnými aktivitami, ktorým sa Michael venoval, inak povedané, všetky jeho príjmy sú rozdeľované podľa závetu, ale spravované v tomto fonde určenými správcami, v tomto prípade John Branca a John McCain.

Obrázek

(takmer) Kompletný závet - LINK

Podľa dokumentu, Michael neodkázal nič:

svojim manželkám – Lise Marie Presley a Debbie Rowe

svojim bratom - Jermaine, Jackie, Tito, Marlon a Randy.

svojim sestrám – Latoya, Rebbie, Janet

svojmu otcovi Joeovi

svojim najbližším priateľom a ani osobnému personálu

Jediná, ktorá má svoj podiel okrem detí, má matka Katherine Jackson, ktorá môže využívať 99 mil. dolárov (podľa autora článku, avšak je to asi nepravdepodobné, pretože podľa mojich zistení, správcovia nemôžu rozdeľovať svojvoľne peniaze)

23 stranový dokument ukazuje, ako je Michaelovo dedičstvo transformované.

Ako už bolo niekoľko týždňov po Michaelovej smrti známe, Michael rozdelil svoj majetok podľa percent: 40 pre deti + 40 pre Katherine + 20 pre charitu.

Ešte pred tým, ako mal Michael deti, navrhol Michael, aby v prípade narodenia mali zaručený podiel, ktorý je dnes min. 33 mil. dolárov pre každé.

Katherine Jackson má zaručený podiel 99 mil. dolárov, ktorý sa neskôr prerozdelí po jej smrti medzi deti, tým sa zvýši ich vlastný podiel.

Deti musia dovŕšiť 21 rokov, aby mali nárok na určitú hotovosť z fondu, a musia mať najmenej 30 rokov, aby mali voľný prístup k tretine ich majetku, v 35 rokoch budú môcť žiadať polovicu svojho majetku a až v 40 rokoch budú môcť mať prístup k celému majetku – ktorý sa dovtedy bude vždy len zvyšovať na základe spravovania MJ Family Trust z podielov predaja všetkého, čo sa týka ich otca Michaela Jacksona.

Podľa expertov na marketing, do 30 rokov, by sa podiel ich majetku mohol dostať na úroveň 300 miliónov dolárov pre každé!!!

Do dovŕšenia 40-tich rokov, keď budú mať plný prístup k majetku, sa môže ich majetok zvýšiť až na 1 miliardu dolárov pre každého, najmä pre Michaela Juniora II (Blanketa, ktorý bude mať 40 rokov v roku 2042).

Zvláštnosťou je to, že Michael vynechal svoje sestry, ktoré mu boli z ostatnej rodiny najbližšie.

Debbie Rowe nemá nárok na žiadne peniaze, Lisa Marie je totálne ignorovaná.

Katherine Jackson má však zatiaľ iba malú hotovosť, nie prístup k celému podielu 99 mil. dolárov, ktoré sú v banke.

Michaelove deti dostávajú mesačne 81 tis. dolárov na úhradu všetkých ich potrieb, vrátane ochranky, avšak ako sa ukazuje, táto suma, ktorú určil súd, nie je dostatočná na všetky výdavky.

Michaelov majetok spravujú John McClain a John Branca, ktorí majú 10 podiel na pokrytie nákladov spojených so správou majetku a riešením právnych problémov.

************

Časť 2:

Fond bol založený aj preto, aby sa doň nielen vkladali peniaze pre budúce Michaelove deti, ale aj možné nepredvídané možnosti, napr. Ak by sa Michael stal neschopným zarábať peniaze, napr. v prípade fyzického alebo psychického postihnutia.

Na základe tohto fondu mal svoj pravidelný príjem aj Michael, ktorý menil jeho obsah podľa potrieb.

Charita, ktorá má podiel 20%, bude vybraná na základe rozhodnutia Brancu, McCaina a Katherine Jackson. Svoje označenie má ako IRS code, a ide o podporu pre vzdelávanie, podporu umenia, a prevenciu boja proti týraniu detí a zvierat.

Michaelov zámer je v dokumente opísaný ako – podporovať deti, čím by mohli správcovia vybrať detskú charitu.

Fond predpokladá aj založenie samostatnej charitatívnej organizácie, a cez ňu dotovať a podporovať deti.

Okrem podielu pre charitu, musí fond platiť aj federálne dane.

V dokumente sa uvádza aj možnosť, že deti Michaela dostanú 50% a matka 50% majetku + pre charitu, v prípade, že by nemal deti, všetko by získala iba matka, a v prípade, ak by jeho matka už nežila, celý Michaelov majetok by získali jeho synovci a netere.

V prípade úmrtia matky Katherine, jej podiel dostanú Michaelove deti, prípadne jeho vnuci a vnučky, teda ich deti.

Rovnako platí prerozdelenie, ak by jedno z detí zomrelo, jeho časť patrí pozostalým súrodencom rovným dielom, prípadne ich deťom, (ak by ich mali), a to podľa výšky rokov, podľa ktorých budú mať právo na postupné získanie podielu z majetku(vyššie uvedené prerozdelenie).

Ak by MJ Estate, teda správcovia nemali dostatok peňazí, ktoré by mali pokryť ich náklady, môžu si nárokovať na istinu – v tomto prípade je to 33 mil. dolárov pre každé dieťa.

Rovnako môžu žiadať o dodatočné peniaze, napr. Na kúpu domu, vzdelanie, manželstvo alebo začatie podnikania (správcovia musia zhodnotiť, či ich podnikanie má perspektívu..., po určení peňazí, ak by obchod zlyhal, nie sú deti zodpovedné za straty).

Zaujímavá položka je, že ak by sa udial nepravdepodobný scenár, že by ani jeden člen dedičov neprežil – Katherine, deti, ich deti=vnuci, synovci a netere alebo ich deti – Michaelov majetok by sa podľa zákona rozdelil medzi jeho súrodencov podľa postupu.

Vykonávatelia závetu môžu dať priamo peniaze deťom, a nie ich opatrovateľom, a to podľa ich uváženia. Ak dávajú peniaze opatrovníkom, môžu žiadať dokumenty, na čo tieto peniaze minuli.

Správcovia majetku majú bežnú, zákonom určenú právomoc.

V prípade, ak by sa nedožili správcovia majetku, a neurčili by svojich nástupcov, správcom Michaelovho majetku a fondu sa stane americká banka - NATIONSBANK – inými slovami BANK OF AMERICA.

V tomto prípade by deti po dovŕšení 18 roku života mohli zmeniť banku ako správcu ich majetku.

Správcovia majetku majú právo na podiel odmien, a musia prekladať ich účtovníctvo na čo používajú peniaze.