Výstava výtvarných děl věnovaná Michaelu Jacksonovi

Výstava výtvarných děl věnovaná Michaelu Jacksonovi spojená se slavnostním galavečerem - Praha, Divadlo Hybernia 25.6. - 29.8.2010

Ve dnech 25.6. - 29.8.2010 v centru Prahy, ve foyeru Divadla Hybernia (naproti Prašné bráně a Obecnímu domu) se bude konat výstava děl profesionálních i amatérských výtvarných umělců a fotografů inspirovaných uměním, osobou a duchovním odkazem M. Jacksona. Výstava bude doplněna faktografickou expozicí, předměty sběratelského zájmu a pracemi dětí ze škol a dětských domovů.

Slavnostní zahájení 25.6. proběhne formou galavečera v hlavním sále divadla, kde vystoupí řada profesionálních i amatérských umělců - zpěváků, hudebníků, tanečníků aj., kteří vzdají hold této mimořádné osobnosti. Na závěr výstavy se dne 29.8. uskuteční dobročinná aukce některých vystavených prací ve prospěch dětí z dětských domovů a další slavnostní představení v duchu MJ a jeho odkazu.

Pokud si přejete se uvedených akcí účastnit aktivně, tj. vystavit kresby, básně nebo jiné příspěvky, případně máte návrh, jak se zapojit do některého ze slavnostních večerů (v průběhu zahajovacího večera bude možné veřejně přednést své krátké vyznání MJ a přinést mu osobní dárek, který se stane součástí výstavy), máte poslední příležitost se neprodleně nahlásit na některý z níže uvedených kontaktů!

Za pořádající občanské sdružení PROJECT: HEAL THE WORLD, o. s.

Daniela Kartáková, akademická sochařka